đào gia fc

Thông báo tổ chức sự kiện Trung Thu 2022

mục lục

Theo tinh thần biểu quyết thống nhất buổi tối qua xin có thông báo chính thức như sau:

– Thời gian Trung thu tổ chức vào ngày chủ nhật ngày 04/9 ( nghỉ đá bóng)

– Thành phần tham dự: Gia đình các thành viên trong đội bóng và anh em khác nhiệt tình tham gia cùng CLB, không giới hạn số lượng (đăng kí trước 02/09 để chốt)

– Tổ chức tại khu sinh thái bên Đông Anh (địa điểm báo sau)

– Kinh phí anh em tự đóng góp chia theo gia đình người lớn (trẻ em miễn phí), mong muốn đc các nhà tài trợ thêm cho buổi tổ chức trung thu.

– Phương tiện đi lại được Đào Văn Hàn tài trợ 1 xe 30 – 45 chỗ đưa đón tại nhà văn hóa Quận Thanh Xuân (nếu thiếu chỗ anh em có xe chủ động liên lạc nội bộ sắp xếp).

Thông tin liên hệ:

Đào Ngọc Hiền – 093 6028379

Đào Mạnh Tuyên – 0904092772

Đào Anh Vũ – 090 2244258