đào gia fc

Thành viên

Chương II: THÀNH VIÊN

Điều 4: Tư cách thành viên

 • Các hội viên CLB HỌ ĐÀO VIỆT NAM có đam mê bóng đá đều có thể tham gia vào đội bóng.
 • Các thành viên sinh hoạt từ đợt đầu thành lập hay Dâu – Rể họ Đào đều có thể đăng ký tham gia.
 • Ngoài ra một số hội viên danh dự được đội bóng mời tham gia trên vai trò cố vấn, tài trợ, các cổ động viên nhiệt thành và đặc biệt là các mạnh thường quân luôn cổ vũ và quan tâm đến đội bóng.
 • Với đội tuyển bóng đá Đào Gia FC thì 100% là người mang họ Đào, có tư cách, đạo đức và chuyên môn tốt. Được lựa chọn để tham gia thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Điều 5: Quyền và lợi ích của thành viên

 • Được tham gia tất cả các hoạt động của đội bóng
 • Được lựa chọn vào Đội Tuyển Bóng Đá của CLB HỌ ĐÀO VIỆT NAM mang tên ĐÀO GIA FC, tham gia cọ sát với các đội bóng mang dòng họ khác hoặc tham gia các giải đấu, các đối tác do Ban điều hành CLB sắp xếp dưới hình ảnh của CLB BÓNG ĐÁ HỌ ĐÀO VIỆT NAM (tb 1 tháng/trận)
 • Được xét khen thưởng khi có thành tích xuất sắc theo đề nghị của đội bóng và Ban điều hành CLB.
 • Được hưởng đầy đủ và bình đẳng các chế độ của đội bóng CLB theo những quy định được CLB thống nhất;
 • Được tự nguyện rút tư cách thành viên khi không còn nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt trong CLB HỌ ĐÀO VIỆT NAM;

Điều 6: Nghĩa vụ của thành viên

 • Chấp hành đầy đủ các quy định cũng như sự phân công của đội bóng;
 • Tham gia sinh hoạt và đóng lệ phí thành viên đầy đủ, đúng thời hạn;
 • Góp phần tích cực vào việc xây dựng đội bóng và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của CLB HỌ ĐÀO VIỆT NAM.

Điều 7: Thủ tục tham gia và rút tên thành viên

 • Hội viên có nguyện vọng tham gia thông báo Ban sự kiện CLB, đội bóng và đóng lệ phí tham gia đội bóng CLB;
 • Hội viên đọc kỹ quy chế hoạt động của đội bóng và bắt buộc ký bản cam kết hội viên
 • Thành viên đội bóng được add vào group Bóng đá CLB BÓNG ĐÁ HỌ ĐÀO VIỆT NAM
 • Khi hội viên không còn nguyện vọng hay không thu xếp tham gia cùng đội bóng, cần thông báo cho đội trưởng để rút tư cách hội viên và tránh ảnh hưởng đến nội bộ đội bóng