đào gia fc

Khen thưởng và kỷ luật

Điều 13: Khen thưởng

  • Thành viên đội bóng có thành tích xuất sắc trong hoạt động, góp phần vào sự phát triển của đội bóng sẽ được CLB BÓNG ĐÁ HỌ ĐÀO VIỆT NAM tuyên dương, khen thưởng … có thể bằng tiền hoặc hiện vật.

Điều 14: Kỷ luật

  • Trên tinh thần Thương tôn Pháp luật. Thành viên vi phạm quy định của đội sẽ bị đội bóng xem xét kỷ luật hoặc rút tư cách hội viên nếu có các hành vi sau:
  • Gây ảnh hưởng và làm hoen ố hình ảnh của ĐÀO GIA FC
  • Trên sân tập có hành vi bạo lực, khiếm nhã gây mất đoàn kết nội bộ.
  • Thái độ tập luyện không nghiêm túc, thường xuyên ra sân muộn (tuyển thủ họ Đào cần lưu ý)
  • Nghỉ tập không thông báo trước và không có lý do (2 lần/tháng)
  • Không nộp lệ phí sinh hoạt hàng tháng hoặc có ý chây ỳ, bị nhắc nhiều lần
  • Có ý định phân biệt tôn giáo và tìm cách xúi giục, tuyên truyền chống phá Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.