đào gia fc

Đội bóng

Cầu thủ của chúng tôi

Đào Ngọc Hiền

Hậu vệ

Đào Anh Vũ

Thủ môn

Đào Tuấn Anh

Tiền vệ cánh

Đào Tuấn Anh

Trung vệ

Đào Quang Huynh

Tiền đạo

Đào Quang Tuấn

Tiền đạo

Đào Mạnh Hà

Thủ môn

Đào Văn Tuyên

Thủ môn

Đào Quang Thành

Tiền vệ cánh

Đào Tuấn Vui

Tiền đạo

Đào Quốc Huy

Tiền vệ cánh

Đào Văn Thiết

Tiền vệ

Đào Văn Hệ

Thủ môn

Đào Văn Hàn

Tiền đạo